Σχεδιασμός (design)

σχεδιασμός εντύπων

Επαγγελματικός σχεδιασμός οποιασδήποτε εργασίας, από μια κάρτα ως ένα περιοδικό ή βιβλίο.

Η πολυετής πείρα μας με τη βοήθεια τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων και σύγχρονων λογισμικών (design software) μας καθιστούν ικανούς να περαιώσουμε οποιαδήποτε εργασία μας αναθέσετε.

Αναλαμβάνουμε σχεδιασμό:

  • λογότυπου
  • κάρτας-αφίσας-προσπέκτ
  • περιοδικού, βιβλίου
  • ιστοσελίδας
  • φόρμας μηχανογραφικών εντύπων

και πολλών άλλων ...

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες